Európai Regionális Fejlesztési Alap
0

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.armenianfoodbudapest.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető élelmiszerek és egyéb termékek csomagküldő-kiskereskedelem (házhozszállítás) útján történő megrendelésének (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Arm Street Food Kft., mint Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

1. Szolgáltatói adatok

Cégnév: Freshness and Health Kft

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B

Adószám: 26397669-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-328212

Elektronikus elérhetőség: info@freshland.hu

Szerződés nyelve: magyar

2. Vásárló

Az a regisztrált felhasználó, aki a Honlapon regisztrál és a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, árut megrendel.

3. ÁSZF hatálya, módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

4. Az armenianfoodbudapest.hu szolgáltatása

4.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató Honlapja az internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. Azonban a Szolgáltató a Honlapon keresztül igénybe vehető Szolgáltatást kizárólag Budapest közigazgatási határán belül tudja biztosítani. Ezen területen kívül eső címre a Szolgáltató nem végez kiszállítást.

4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei:

A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás csak regisztrált felhasználók számára érhető el, akik betöltötték a 18. életévüket, illetve nem természetes személy esetén jogszerűen bejegyzettek.

5. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejötte

2.1. Regisztráció a freshland.hu webáruházba: A Megrendelő köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

2.2. A megrendelni kívánt termék(ek) kiválasztása. Az elektronikus szerződés tárgyát a kiválasztott termék(ek) képzi(k). Vételárak a termékek mellett kerülnek feltüntetésre, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót és a csomagolást. A termékekről feltüntetett képek, helyenként illusztrációk találhatóak.

2.3. Belépés a pénztárhoz, a fizetési mód kiválasztása, rendelés elküldése. A minimális rendelési érték nincs.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Barion fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap.

Bővebb információ: https://www.barion.com/hu/

2.4. A Freshness and Health Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Freshness and Health Kft., és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 10 percen belül nem érkezik, Megrendelő az info@freshland.hu ügyfélszolgálati e-mail címen keresztül érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

2.5. A megrendelt termék(ek)et futár által történő kiszállítással adjuk át. Webáruházunkban lehetőséget biztosítunk elektronikus úton bankkártyával vagy SZÉP kártyával történő fizetésre. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel lehet fizetni. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 50 percen belül történik, azonban a Felhasználó a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást.

2.6. Étel házhozszállítás esetén a feladott megrendelés nem mondható le. Kivételt képez ez alól, amennyiben Megrendelő a lemondást a rendelés feladásától számított 5 percen belül az info@freshland.hu e-mail címen jelzi.

2.7. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 • a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
 • a személyes adatok bármikor változtathatóak.

2.8. A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Freshness and Health Kft nem iktatja, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

3. Problémák, reklamáció, panaszkezelés

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni:

Felügyeleti szervek:

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - 1088 Budapest, József krt. 6.
 • Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség - 1052 Budapest, Városház u. 7.
 • Budapesti Békéltető Testület - 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenértékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik.

Honlap használata, folyamatos működése

A Honlap használatával és az azon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további feltételek és információk a honlapon található Vásárlási tájékoztató tartalmazza, amelyek jelen ÁSZF részét képezik. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.

8. Szerzői jogok

A honlap teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, és mint olyan szerzői jogi oltalmat élvez. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, a Honlap belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében megengedett a Szolgáltató előzetes jóváhagyása mellett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.

9. Termékeket ábrázoló képek

A Honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek! A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval, melyért felelősséget nem tud vállalni. A Honlapon található információkat legjobb tudása és meggyőződése szerint közli a Szolgáltató. Kérjük a regisztrált felhasználókat, hogy az illusztrációként feltüntetett képet, grafikát szíveskedjenek egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen az info@freshland.hu email címen segítséget kérni a Szolgáltatótól.

10. Jogvita

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybevevő regisztrált felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Szolgáltató székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Adatvédelmi panasz esetén Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon, amennyiben egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az info@freshland.hu e-mail címre.

 Általános Szerződési Feltételek- VIP kedvezménykártya használatához

I. Általános adatok

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Freshness and Health Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által létrehozott „VIP Kedvezménykártyán” keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Freshness and Health Kft

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B

Adószám: 26397669-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-328212

Kapcsolat: info@freshland.hu ; +36 70 336 0364

A szolgáltatás megrendelésének befejezése előtt a Felhasználónak el kell olvasnia, és el kell fogadnia jelen szerződési feltételeket, melyet a Szolgáltató biztosít számára. A szolgáltatás megrendelése csak abban az esetben történik meg, amennyiben a Felhasználó aláírásával hitelesíti, hogy elolvasta és elfogadta a szerződést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz az ÁSZF elfogadásának minősül. Ugyanezen feltételek ismertek a Szolgáltató előtt is, és ő is elfogadja az ÁSZF feltételeit. A Felekre továbbiakban az ÁSZF által nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak.

II. Szolgáltatás leírása

Szolgáltató éttermeiben bevezeti a VIP Kedvezménykártya szolgáltatást, melynek keretében Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a vele szerződéses viszonyban lévő, kártyát igénylő Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett valamennyi Étteremben az elfogyasztott termékek után 100% kedvezményre jogosult. A meghatározott kedvezmény az adott Étterem minden termékére vonatkozik. A VIP Kedvezménykártya igénylésére csak a Szolgáltató által meghatározott természetes személyeknek van lehetősége.

III. A VIP Kedvezménykártyára vonatkozó technikai feltételek

Felhasználó által igényelt VIP Kedvezménykártyához önálló vonalkód tartozik, mely egyedi azonosítóval lát el minden Kártyát, mely kód egyben tartalmazza a Felhasználó nevét isFelhasználó hozzájárul nevének a VIP Kedvezménykártyán történő feltüntetéséhez, de a Szolgáltató a Felhasználó adatait nem jogosult kezelni.

Az Étterem Tulajdonosa Felhasználó VIP Kedvezménykártya igénylésének megtörténte után köteles Szolgáltató számára a kártya igénylésének tényét és az általa meghatározott kedvezmény mértékét bejelenteni. A bejelentés után a Szolgáltató kiállítja a VIP Kedvezménykártyát és egyben beállítja a kedvezményt is hozzá, egyben a kártya felhasználási idejét is beállítja. 

VIP Kedvezménykártya a Szolgáltató tulajdona, melyet a Felhasználó rendelkezésére bocsájt. A kártya visszavonásig érvényes. Az érvényesség lejártával a kártya által biztosított kedvezmények a továbbiakban nem vehetők igénybe. A VIP Kedvezménykártya csak annak tulajdonosa számára biztosít kedvezményt, annak harmadik személy megvendégelésére való felhasználása szerződésszegésnek minősül.

 1. A szerződés létrejötte

Étterem és Felhasználó között a megrendelés a VIP Kedvezménykártya tekintetében jön létre, amely a VIP Kedvezménykártya átadása után válik véglegessé. A Felhasználó VIP Kedvezménykártya megrendelésével egyidejűleg elfogadja az Étterem által nyújtott szolgáltatás feltételeit.

V. A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik:

 • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • Felhasználó/Étterem jogutód nélküli megszűnésével,
 • Felek közös megegyezésével,
 • Bármelyik fél által történő felmondással,
 • A határozott idő lejártával

VI. Esetleges hibák javítása

Felhasználónak a VIP Kedvezménykártya felhasználása során érzékelt esetleges hibák esetén (pl. a kódhoz nem a megfelelő mértékű kedvezmény kapcsolódik) bármikor lehetősége van a hibák javítását kérni a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a megnevezett hibákat a kereskedelmi gyakorlatban alkalmazott ésszerű időn belül, de legfeljebb 30 napon belül javítja.

A kártya elvesztése és sérülése esetén a Felhasználónak lehetősége van a kártya cseréjére, amennyiben az ezzel összefüggő költségeket a Szolgáltatónak megtéríti.

VII. Jogérvényesítési lehetőségek

- Panaszügyintézés: A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat: info@freshland.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (az étteremben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Étteremben személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja, A Szolgáltatóhoz írásban benyújtott panasz esetén annak beérkezésétől számított harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató éttermében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.
 • - Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére.

VIII. Záró rendelkezések

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2019. február 14 -től hatályosak.

A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítások emailben történő tájékoztatással vagy Étteremben történő szóbeli tájékoztatással egyidejűleg lépnek hatályba.

Menü / Étlap

0 termék - 0 Ft

A kosarad üres!